upozornění:  Variabilní symbol poplatníka (login) je uveden na složence k zaplacení odpadů.

přihlášení do aplikace 
login
(číslo karty či variabilní symbol poplatníka)
heslo
(číslice vašeho rodného čísla za lomítkem)


řešení problémů: záznamy o návštěvách na sběrných dvorech - Josef Eder, tel.: 567 553 251 eder@smj.cz
registrace karet, přiznání slev - Pavla Březnová, tel.: 567 167 418 pavla.breznova@jihlava-city.cz
registrace a změna vývozu nádob - Renáta Kubištová Havlínová, tel.: 567 167 721 renata.kubistova@jihlava-city.cz