upozornění:  Specifický symbol poplatníka (login) = variabilní symbol do roku 2015.

přihlášení do aplikace 
login
(číslo karty či specifický symbol poplatníka)
heslo
(číslice vašeho rodného čísla za lomítkem)


řešení problémů: záznamy o návštěvách na sběrných dvorech - Jindřich Němec, tel.: 567 553 261 nemec@smj.cz
registrace karet, přiznání slev - Markéta Rodová DiS., tel.: 565 592 133 marketa.rodova@jihlava-city.cz
registrace a změna vývozu nádob - Bc. Ing. Jan Machančík, tel.: 565 593 364 jan.machancik@jihlava-city.cz